Betingelser for at kunne skifte et dødsbo privat

 

Man kan skifte et dødsbo på forskellige måder. Enten kan man få tilkendt en bobestyrer eller man kan skifte privat. Et bo skal skiftes før en arv kan fordeles mellem arvingerne. Når man skifter et bo finder man ud af, om den afdøde har en formue og, om der er gæld som skal betales.

Hvis man skifter privat betyder det, at arvingerne selv skal stå for at opgøre boet og sørge for at eventuel gæld bliver betalt og aktiver fordelt.

Mange foretrækker at få hjælp af en advokat. Uden erfaring eller relevant uddannelse, kan det nemlig være svært at gribe skiftningen af et dødsbo korrekt an. Der er frister, der skal overholdes og mange spørgsmål kan melde sig undervejs, som skal besvares juridisk.

Der er f.eks. visse betingelser, der skal være overholdt for, at et bo kan skiftes privat. Det er skifteretten, der tager stilling til om det kan lade sig gøre at skifte privat. Det gør de på en anmodning fra arvingerne.

De syv betingelser der skal opfyldes er:

 

  1. Enige arvinger

Afgørende for om skifteretten kan sige god for et privat skifte er, at alle arvingerne går ind for det. Hvis bare en arving ikke ønsker at boet skiftes privat, skal skiftet i stedet foregå gennem en bobestyrer udpeget af skifteretten.

Men det er ikke kun skifteformen, som arvingerne skal være enige om. De skal ligeledes være enige om, hvordan der disponeres over boet i afviklingsprocessen. Bliver arvingerne uenige undervejs, kan de altid bede skifteretten om at udpege en bobestyrer, der derpå varetager skiftet af boet på vegne af arvingerne.

 

  1. Formue skal være større end gæld

For at man kan skifte et dødsbo privat skal formuen værre større end gælden. Det kalder man at boet er solvent. Det er ikke altid man på forhånd kan være sikker på at et formuen er større end gælden, men skifteretten foretager en vurdering, som man retter sig efter til andet fremkommer. Er der tvivl om boet er solvent udpeges en offentlig bobestyrer.

 

  1. Mindst én myndig arving

Skal boet skiftes privat kræves det, at én af arvingerne er over atten år og i stand til at betale eller på anden måde opfylde sine økonomiske forpligtelser, det vil sige er solvent. Man skal nemlig underskrive en erklæring på, at mindst en er dette, når man som arvinger ønsker at foretage et privat skifte. Anmodningen om privat skifte og erklæringen om solvens skal sendes til skifteretten før denne kan sige god for at dødsboet overgår til privat skifte.

 

  1. Mindst én arving bosat i Danmark

Ikke alle arvinger behøver at bo i Danmark, men der skal være en, der har bopæl her. Denne arving kan repræsentere dem, der ikke bor i landet. Bor alle arvinger i udlandet må de betale en sum penge som garanti for at afgifterne i forhold til boet betales. Dette er et krav for at de kan foretage et privat skifte.

 

 

  1. Testamente med bobestyrerklausul

Har den afdøde skrevet en bobestyrerklausul i testamentet, hvilket vil sige, at en bobestyrer skal forestå skiftet, skal dette respekteres. Boet kan i den situation ikke skiftes privat.

 

  1. Er der modsigende hensyn?

Det er skifteretten, der afgør om der er hensyn i den enkelte sag, der gør, at det er uhensigtsmæssigt at udlægge et bo til privat skifte. Sådanne hensyn kan være om arvingerne kan tage sig af skiftet på forsvarlig vis og om de vil betale en eventuel gæld.

 

  1. Valg af kontaktperson

Den sidste betingelse er, at en af arvingerne fungerer som kontaktperson i forhold til skifteretten, SKAT etc. Ønsker ingen af arvingerne at have denne rolle, kan de vælge at lade en boligadvokat forestå kontakten til myndighederne.

 

 

Be the first to comment on "Betingelser for at kunne skifte et dødsbo privat"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*