Moderne energirenovering kan skabe bedre indeklima

Selv om energirenovering oftest handler om besparelser på økonomi samt opnåelsen af bedre miljømæssige forhold, så er der faktisk flere gevinster man kan hente ved en moderne energirenovering. En af dem, er muligheden for at skabe en forbedring af indeklimaet. I form af både vinduesudskiftning samt efterisolering af tag og facade, kan man hæve den indvendige overfladetemperatur, hvilket giver en øget komfort og mindsker gener fra evt. træk. Der er dog altid en mulighed for, at en forbedring af visse indeklimaforhold kan medføre en forringelse af andre. Derfor er det altid vigtigt, at energirenovering tænkes godt igennem allerede fra starten af projektet. Den rådgivende ingeniørvirksomhed www.danakon.dk, kan give rådgivning og sparring på din energirenovering i København.

 

Ventilation er en af de vigtigste faktorer i et godt indeklima og bør derfor indtænkes i planen for enhver energirenovering. Tilstrækkelig og korrekt ventilation er altafgørende for indeklimaets kvalitet. Er luftudskiftningen for lav fordi bygningen er blevet for tæt, kan det resultere det i problemer med ringe luftkvalitet og kondensdannelse på vinduerne. Derudover kan fx høje temperaturer resultere i gener for beboerne, i form af tørhedsfornemmelse og hovedpine. Er der mekanisk udsugningsanlæg i en erhvervsbygning, kan en tætning af facaden resultere i nye trækgener, når frisk erstatningsluft skal trækkes ind i bygningen. I forbindelse med en energirenovering, vil der ofte anvendes nye typer af materialer og produkter, der godt kan afgive mulige lugtgener og forringelse af luftkvaliteten. Gennemgå derfor altid materialevalg, miljø og indeklima, når det drejer sig om vinduesudskiftning eller en hel energirenovering.

 

Danakon – Rådgivning og Energirenovering

En kombineret indsats for lavere energiforbrug og et bedre indeklima, handler om at skabe mere komfort og bedre miljø for bygningens brugere. Hvad enten det er medarbejdere eller beboere. Et forbedret indeklima i forbindelse med en energirenovering skaber ikke blot bedre komfort for beboere i private boliger og boligforeninger, det skaber også bedre rammer på arbejdspladser og i erhvervsbygninger, der er i stand til at øge arbejdsglæden, skærpe effektiviteten og måske endda mindske sygefraværet hos de ansatte. Det handler ganske simpelt om sund fornuft.

I forbindelse med udførelse af en professionel, effektiv og moderne energirenovering i København, så tal projektet godt igennem med erfarne rådgivere og eksperter – og planlæg dit projekt med de fagfolk der har erfaring på området. Der findes masser af nye, innovative løsninger og muligheder, der kan vise sig at være en investering værd. Ikke bare for den økonomiske besparelse, men også for et bedre miljø.

Be the first to comment on "Moderne energirenovering kan skabe bedre indeklima"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*